Mae gan bob pwyllgor Cylch Meithrin gyfrifoldeb cyfreithiol i sicrhau ei fod yn dilyn y rheolau a rheoliadau cyflogaeth perthnasol.

Fel cyflogwr, bydd y cyfrifoldebau treth a chyflogaeth sydd gennych ar gyfer eich staff yn dibynnu ar y math o gytundeb a roddwch iddynt, a’u statws cyflogaeth.

Cliciwch yma i weld mwy o ganllawiau Mudiad Meithrin ar gyflogi staff.

Cliciwch yma i fynd i wefan y Llywodraeth am arweiniad pellach.